Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

Olağan Genel Kurul Çağrı (..../09/2021)

Duyuru Tarihi: 24 Ağustos 2021 -A+

GENEL KURUL ÇAĞRI: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki Dernekler ile ilgili Hükümlerde belirtildiği üzere “Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.” Hükmüne dayanarak .../09/2021 Pazar günü 12:00’da Hasköy Dernek Merkezimizde Olağan Genel Kurulumuz yapılacaktır. Yeterli katılım sağlanamaz ise ikinci toplantı .../09/2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm Üyelerimizi Olağan Genel Kurulumuza bekliyoruz. (Y.KURULU)