Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

Ramazan Ayı Bilgi

Admin 18 Ocak 2020 Dini Bilgiler 751 -A+
Ramazan Ayı Bilgi
Ramazan Ayı Bilgi

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden en önemlilerinden birisi Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Kur'an da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" bu ay içinde kutlanmaktadır. İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve o "on bir ayın sultanı" olarak, zihinlerde ve gönüllerde yer bulmuştur.

Ramazan, Yüce Allah tarafından Müslümanlara oruç tutmaları için Kur’anda ismi belirlenmiş tek ayın adıdır. Bu ayın İslam dininde büyük bir önemi, seçkin bir yeri vardır. Müslümanlığın başlangıcı bu ayda gerçekleşti. Ramazan ayı, idrak ettiğimiz veya edemediğimiz sayısız nimet ve faziletlerle doludur.

Yüce Rabbimiz Kur’an da, “Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar var ya işte Allah, bunlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. Ahzab, 35.Kudsi hadis’te ise,“Oruç benim içindir, onun mükâfatını da ben veririm,” müjdesini vermiştir.

Ramazan Ne Demek?

Ramaz” kelimesi güneşin sıcaklığının şiddetinden gayet kızmasıdır. pek kızgın yere “ramda” denir. Kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu aya “Ramazan” denmesinin bir sebebi; bu ayın günahları yakmış olmasıdır. Bu ayda açlık, susuzluk hararetinden ıstırap çekilir. Veyahut oruç hararetinden günahlar yakılır.(Elmalılı)

Ramazan “yağmur” demektir Yaz sonunda güz mevsiminin başlangıcında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına gelir. Bu yağmur yeryüzünü yıkadığı gibi şehr-i Ramazan da ehl-i imanı günahlardan yıkayıp kalplerini temizlediği için bu isim ile isimlendirilmiştir.(Elmalı Hamdi Yazır)

Ramazan, “Allah’ın isimlerinden” olduğu da rivayet edilmiştir

Enes Bin Malik; Resulullah (asm) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Sadece ‘Ramazan’ demeyiniz. Allah-ü Teala nasıl şehr-i Ramazan (Ramazan ayı) buyurmuş ise.. siz de öyle deyiniz.”(Buhari)
Allah’ın isimlerinden olduğu için âlimler “Şehr-i Ramazan” denilmesini gerekli görmüşlerdir. İmam Muhammed’e göre ise “Şehr-i Ramazan” değil de sadece “Ramazan” denilmesi tenzihen mekruhtur.

Recep ayına “Allah’ın ayı” denildiği gibi Ramazan ayı için de “Allah’ın ayı” denilmiştir.

Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayının önemine şöyle işaret etmiştir: “Ramazan ayında tutanın günahları af olur… Oruçlu için iki sevinç vardır, biri iftar zamanı, diğeri ise Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir… Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır, oradan sadece oruçlular girer, başka kimse giremez… Bu ay sabır ayıdır, sabrın karşılığı ise cennettir... Bu ay, yardım, eşitlik ve müminin rızkının arttığı bir aydır. Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur. Kim bu ayda emri altıdakilerin yükünü hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennem azabından kurtarır…”

Ramazan Ayının Anlamı Nedir?

Kasten oruç tutmayanlar içinde şöyle buyurmuştur. “Bir kimse özrü ve hastalığı olmadığı halde, Ramazan’ın bir gününde bile oruç tutmazsa, Ramazan dışında bütün ömrünü oruçla geçirse, onun sevabına kavuşamaz.” (Buhari-Muslim-Tirmizi) Mazereti olanlar bu tanımın dışındadır. Verilen bu müjde ve uyarı karşısında sözü fazla uzatmaya gerek kalmamıştır. Herkesin bildiği gibi Ramazan ayı, Müslümanlara sunulmuş bütünüyle bir rahmet ve fırsat hediyesidir. Bu ayın nefsimize, ailemize ve cemiyetimize kazandırdığı pek çok manevi güzellikler olduğu açıktır. Yeter ki biz bir kul olarak samimi bir niyetle Rabbi’ne dönüp boyun bükerek, “Rabbim! Emrin başım gözüm üstüne, gücüm yettiği nispette emirlerini yerine getirmeye gayret edeceği, beni affet,”deyip Onun bir kulu olduğunu kavrayabilsin.

(Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.) [Deylemi]

(Ramazan ayı gelince, "Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]
(Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]

(Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]

(Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!) [Buhari]

(Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.) [Taberani]

(Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allahü teâlâ yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır.) [Buhari]

(Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.) [Müslim]

(Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi]

(Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar]

(Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır.) [Hatib]

(Oruç şehveti keser.) [İ. Ahmed]

Ramazan’da Kimler Oruç Tutar?

 

Bir kimseye orucun farz olması için kendisinde şu üç şartın bulunması gerekir:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı olmak.

3. Erginlik çağına gelmiş bulunmak.

Bu şartları taşımayanlara oruç tutmak farz değildir. Ancak erginlik çağına gelmeyen çocukları, bünyelerine zarar vermeyecek şekilde oruç tutmaya alıştırmak uygun olur. Orucun Edasının Şartları

Orucun farz olması için gerekli olan şartlardan başka oruç ibadetinin yerine getirilebilmesi için de bazı şartların bulunması lâzımdır. Bunlar:

 

1. sağlıklı olmak.

2. Mukim olmak (yani misafir olmamak).

Oruç tutamayacak kadar hasta olanlarla, dinî ölçülere göre yolcu olanlar oruçlarını erteleyebilirler. Hastalar iyileşince, yolcular da ikamet ettikleri yere dönünce tutamadıkları günler sayısınca oruçlarını tutarlar.

 

Orucun Sıhhatinin Şartları

 

Oruç tutma şartlarını taşıyan bir kimsenin tutacağı orucun sahih, yani geçerli olabilmesinin şartları da şunlardır:

1. Oruç tutmaya niyet etmek.

2. İmsaktan iftara kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak.

3. Kadınların ayhali ve lohusa halinde bulunmaması.

Ayhali ve lohusa olan kadınlar, bu hallerinin devam ettiği günlerde oruç tutamaz, namaz kılamazlar. Bu haller sona erince tutamadıkları günlerin oruçlarını kaza ederler. Fakat kılamadıkları namazları kaza etmezler.

 

Ramazan ‘da kimler oruç tutamaz?

 

Uzmanlar oruç tutan kişilerin sağlığına bir zarar vermemesi halinde tutulmasının anlamlı olacağına dikkat çekerken şu durumdakileri de uyarıyor; ‘Gün içinde ilaç almaya ihtiyaç duyan kalp ve böbrek hastaları, şeker hastaları, vücut direnci düşük ve aşırı zayıf kişiler, ameliyattan yeni çıkmış hastalar, ağır gebelik geçirenler, loğusalık döneminde olanlar, emziren anneler oruçtan muaftır, yani tutmak mecburiyetinde değildir.

 

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

 

İftar Duası

 

Allah bütün dualarınızı kabul etsin.

 

11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif"de İftar ile beraber edilecek dua;

 

Arapçası: Bismillahi vel hamdü lillâhi, allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhâneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul aliym.

 

Türkçe Anlamı: Allahım! Senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla orucumu açtım. Ancak Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Allahım Benden kabul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin.

 

Ayrıca TRT ekranlarında yıllarca duyduğunuz iftar duası:

 

Allah"ım,

Senin rızan için oruç tuttum,

Sana inandım,

Sana güvendim,

Senin rızkınla orucumu açtım,

Hamdolsun verdiğin nimetlere,

Sağlık ve afiyete.

 

Ey bağışlaması bol Rabb"im,

Beni,

Ailemi,

Milletimi,

Devletimi,

Ve tüm inananları koru,

Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden,

Bizlere yaşama sevinci ver,

Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver,

Senin her şeye gücün yeter.

 

Ramazan, Kur'an ayıdır

 

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

 

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

 

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

 

Kur'an, Ramazan ayında inmeye başlamıştır

 

Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

 

Ramazan, oruç ve sabır ayıdır

 

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

 

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

 

Ramazan ayının yaşayışımız üzerinde ne gibi etkileri vardır?

 

Gerçekten ramazan ayının yaşayışımız üzerinde ayrı bir etkisi vardır. Bu ayın yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başlanır. Ramazan boyunca yiyeceğimiz özel yemeklerin malzemelerini önceden alırız. Evlerimizde genel temizlik yapılır. Çevremizde bazı camilerin minarelerine mahya denilen "Hoş geldin ya şehrü ramazan" gibi yazılar görürüz. Radyolar, televizyonlar özel ramazan programı yaparlar.

 

Ramazanda oruç açma vaktinin ayrı bin neşesi vardır. Bütün aile bireyleri hep birlikte sofraya oturur, oruç açma vaktini gelmesini bekleriz. Ezan veya top sesinin duyulmasıyla birlikte orucumuzu dua ile açarız. Yemeğimizi yedikten sonra dua ederek Allah'a şükrederiz. Sonra akşam namazını kılar ve teravih namazı için hazırlıklara başlarız. Bu ayda camiler dolar taşar.

 

Ramazan ayı gerçekten bir ibadet ayı olarak yaşanır. Namaz ve orucun yanında aynı zamanda bir yardımlaşma ayıdır. Bu ayda yoksullar, düşkünler daha çok hatırlanır. Geleneğimizde yakınlar, komşular, yoksullar iftara çağrılır. Maddi durumu iyi olmayanlar için iftar sofraları düzenlenir.

Yorumlar